Who optional
What else? optional

Your search returned 13,310,905 articles

Dygwyddiadau yr Wythnos.

Dygwyddiadau yr Wythnos.

MT ;Wv2tkuofi- ?? ? -- % . I (OnDI WRTH OHEByDD LL-urNqDuAI X), cy] PirI ddigwyddiadau yr wythnos ddiweddaf ael fuont araeth fawr Mr. - Cobden yn Rochdale, yal ar " Helyntion Gwladwriaethol yn Gyffred- yn inol araeth fawr arall gan Mr. Disraeli, ar i~e "Helyntion Eglwysig;" rnarw
30 November 1864 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Advertisements & Notices

Advertisements & Notices

PRIS Y "FANER." li phris am chwarter yw 2s. 2g. ond talu yr, mlaen; nau 2s. 6ch. os na wneir hyn. Anfonir dwy, neu unrhyw gyfnifer (equal Y number) drwy y post gan y cyhoeddwr am o y prisiau hyn. AClod o'r CORph.-Y mae eich nttebiad chwi i lythyt W. E. yn cynewys cyhruddiad nad a
30 November 1864 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
LLYFRAU PABAIDD YN GYMRAEG.

LLYFRAU PABAIDD YN GYMRAEG.

LLYFRAU PABA[DD YN GYMRAEG. Oddi ar ddywediad Dr. Thomas Rees mewn rhyw gyf. arfod, nad " oedd y Cyinry wedi bod erioed yn yr Eg. lwys Sefydledig Brotestanaidd, ond yr oeddynt wedi boi yn yr Eglwys Babaidd," sylwd gohebydd a eilw ei hun Monticoel-er uawyn hwyluso'r ffordd i ofyn
30 November 1864 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Gohebiaethau.

Gohebiaethau.

19 Nid Vdydv 7nn yoty -in hunain m gyftrifal Om^ S3I it4 i't gohebotay 7in vi 111thyrav; canlunt. Tia. Y GAIR "BARDD.", pai Fol;EDDtGCOf, oee Llawer sydd wedi cael ei draethu a'i ysgriferu mewn yr perthynas 'i wreiddyn y, gair cynnefin hwe, ac fe allai eu nad anfuddiol gan y darl
30 November 1864 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Marchnadoedd yr Wythnos.

Marchnadoedd yr Wythnos.

parthoaduad NV agtboss'l I Adolygiad ar y Fasnach Yd am y withnos ddiweddaf. crna elynnygiwyd ond cyflenwadau eym- riedrol a wenith cartrefol ar werth yn y prif firchnadoedd, ac er nad oes gan felinyddion a a gyflredinol ond symiau byehain mewn imaw, ni chymmerodd un cyfnewidiad
30 November 1864 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 

View results found in US & World newspapers

Can you uncover your family story in our news archives?

View now Close
WRTH edrych ar "arwyddion yr amserau" yn ffurfafen wleidyddol Prydain Fawr, yr

WRTH edrych ar "arwyddion yr amserau" yn ffurfafen wleidyddol Prydain Fawr, yr

V ID ., IC e WaT II .T A l AIVST A4 1866. WRTH edrych ar " arwyddion yr amseraut" ya ffurf'afekn Nleidydclol Prydai( Fawr, yr I I 1 2--1 -.,-rkrliAi tn v- rydym bob dydd yn cael ein cadarnhan yn y ,rediniaetlh mai " byr o ddyddiau a Ilawn o Phelbul'' fydd einioes y Weinydcliaeth
04 August 1866 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Newyddion Cymreig.

Newyddion Cymreig.

?*W?44?0U ?u?d5* Y GOGLEDD. - : Yn rghapsl y Weoleyaid yn Ngwrecsaml, cynnal- Iwyd watcknlight at y ?? olaf otr fiwyddyn. Nos Fercher diweddaf, anerchodd Mr. Watk~in Wi~llama ~ei etholwyr yn Ngwrecsarm, a chafodd y. -derbyniaci mwya! croeaawns.' - I N'cs Fiawoth 'diweddaf, cyannl
10 January 1874 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
DINORWIC.

DINORWIC.

Y Planedau.-Bu Mr. Williams, Bangor (y serydd- J Wt), yn Yagoldy Cenhedlaethol Llandinorwig, yr d ?? ddiweddaf, yn rhoddi darluniad yablenydd I 0 gy7chdroadsa y planedau yn yr eangder. Yr oedd d el beiriant yn achosi i ni ryfeddu ei fod wedi gallnu RWneyd in mor gywrain. Ond y d
07 March 1868 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
NODDAETH EGLWYSIG YN YSGOTLAND.

NODDAETH EGLWYSIG YN YSGOTLAND.

Y MAE y DuC O RICHMOND wedi gosod Mesur ar Fwrdd Tr yr Arglwyddi i ddiddymu noddaeth yn Eglwys Sefydledig Ysgotland; a dygwyd ef i mewn gan ei arglwyddiaeth ar ran Ilywodraeth ei Mawrhydi. Wrth 'nodd- aeth' y deallir yr awdurdod sydd yn nwylaw pendefigion i bennodi gweinidogion
03 June 1874 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Newyddion Cymreig.

Newyddion Cymreig.

gwyl4d4i (bwrds. Y DEHEU. Y mae Bwrdd Ysgol Abertawe wedi penderfynu i'r Beibl gael ei ddarllen ye en hyagolion. Prydnawn y Sulgwyn, gweinyddwyd yr ardinhad o fedydd trwy drochiad ya Eglwys Crist, GlyTL Ebbwy, ar ddau ymgeisydd o Tredegar. Bydd Mr. Brinley Richards yn traddodi oj
03 June 1874 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales