Who optional
What else? optional

Choose from our collections

By region

Narrow your search results

By Date
By Access Type
By Place Show filters
By County Show filters
By Newspaper Show filters
Clear filters
By Article type Show filters

Your search returned 197,607 articles

eisieu ond ychydig iawn o wybodueth weled bud a lledrith Yinneillduaeth.

eisieu ond ychydig iawn o wybodueth weled bud a lledrith Yinneillduaeth.

Arwyddion dadfeiliad sydd i'w canfoi t r wy holl wersyll Independia fawr. y rnaent yn wir yn cadw cryn dwrw ar hyn o bryd, ond y mae Bawer i hen geffyl wedi rhoddi struggle cyn trengu. Llundain. GwYLLT WALIA CORWEN. Ltw YDDIANT. —Gyda hyfryd wch y nod wn fod y boncddwr hynaws Dr
26 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
Subscription Rates: 6s. One Year; 3s. 2d. Six Months; is. Bd. Three Months. Cheques and Postal Orders to be made

Subscription Rates: 6s. One Year; 3s. 2d. Six Months; is. Bd. Three Months. Cheques and Postal Orders to be made

payable to the Publishers, "THE JOURNAL" Co. LIMITED, CARMARTHEN
26 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
ARTIFICIAL TEETH .. .. ..,------- . .0 'i. 1 ),:; ,. , . • -.. Ji ~ . . .

ARTIFICIAL TEETH .. .. ..,------- . .0 'i. 1 ),:; ,. , . • -.. Ji ~ . . .

. . .- • 0tt:317 .1 , , 111 ft, 1 ! - - - J-1-4). ,-! At ‘ i THE CARDIFF & SOUTH WALES DENTURE CO. .1, HIGH STREET, CARDIFF. PRINCIPAL ... ... ... ... ... ... MR. SIIELLARD (For Six Years Manager to Goodman & Co., Dental Surgeons, Cardiff). _— Established for the Manufacture of
26 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
GA•yr pawb sydd yn talu I DYLEbsWVDI) sylw i wleidyddiacth nad I ECI.WYSWYIt. ydyw yr Egiwyswyr o ungentheidrwydd yn pertliyn

GA•yr pawb sydd yn talu I DYLEbsWVDI) sylw i wleidyddiacth nad I ECI.WYSWYIt. ydyw yr Egiwyswyr o ungentheidrwydd yn pertliyn

i nit blaid yn fwy na'r Hall. Y llawer olionynt yn Rhyddfrydwyr sflog, a rhui hyd yn nod yn Nid ydyw hyn yn arwydd o wendid, ond o gryfder tie iachusrwydd. Nid oes 2/r un dosburth o bobl yn y deyrnas mor rydd yn yr ystyr yma a'r Eglwyswyr. Yn wir, y mite Ilawer nad ydynt yn eyme
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
YN DULUTH YR ENNVADIU. LOAN SYLW EDI' DD.]

YN DULUTH YR ENNVADIU. LOAN SYLW EDI' DD.]

YN DULUTH YR ENNVADIU. LOAN SYLW DD.] Wadi i Sarah, y forwyn, fod yn Mhorthmadog. welsoch chwi erioed morintleppaleat y teimlit ei hun. Ymddengys ei hod yn caru i ehyaodydd yn Nghaeruarfon iddi e i weled adeg y Natiolig. " keistr," meddai, " yr wyf yn i gan fy mod yn myn'd i brio
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
1.-II:T. MERTIIIit.

1.-II:T. MERTIIIit.

Yn gyinharol ddiweddar y darganfyddwyd yr alwedigneth barchus a dymunol hon. (Jwir fod y gair yn arferedi,g er vim foren iawn, ond peth hobo) wahanol ir al wedigaeth newydd a olygid wrtho y pryd hwnw. yr miner, ffordd boenus o olygid wrth y gair merthyrdod ; ond er's rind hlynyd
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
"A fun yffln, ni fyn y ywir ; A fo'n, lawn, ni fun, unnqr." DYDD GWENER, lONAWR 12, 1894. GWAITII NEILLDUOL YR EGLWYS YN YR ARGYFWNG PRESENOL.

"A fun yffln, ni fyn y ywir ; A fo'n, lawn, ni fun, unnqr." DYDD GWENER, lONAWR 12, 1894. GWAITII NEILLDUOL YR EGLWYS YN YR ARGYFWNG PRESENOL.

"A fun yffln, ni fyn y ywir ; A fo'n, ni unnqr." DYDD GWENER, lONAWR 12, 1894. GWAITII NEILLDUOL YR EGLWYS YN YR ARGYFWNG PRESENOL. En ein bad, o dro i dro, wedi galw sylw em n cydwladwyr at y ddyledswydd sydd yn gorwedd arnont yn awr, eta y mae y gwaith sydd genym fel Eglwyswyr
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
LLANRWST.

LLANRWST.

Y Y TRETUDILWYR.— Prydnawn lan, cyttlialiwyd festri i wrthtlystio yn erbyn i'r bwrdd 34.nl symud nr anogaeth y Swiildfa Adslya4, i ads:Hada yszolion newyddton yn Ile y rind presenol. Yr Archddisteon Hugh Jones oedd yn y gadair. Oalwyd str y viraonau oedd wedi galw y eyfarfod i e
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
TRAWSFYNYDD.

TRAWSFYNYDD.

YR Y3TWYLL.—Ar ar wyl hnn eynhaliwyd givasannoth hwyrol yn Cenhadul S. Thomas, pryd y diteth cynnllind da lawn yn nghyd, er givaetlinf gerwinder yr hin, a'r anhwylusdod perthynol i nos Sadwrii. Canwyd garnlau y perAonnu canlynol :—Meistri Thomas Evans, Morris Lloyd Roberts, .Joh
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales
 
YAIA A THRAW.

YAIA A THRAW.

[CAN FCGAIL 31VNYD1 INTAFFLAU CAI.I.N.] Dymund longyfarch y DAN ar ei yinddangosiad yn oin put li. Gal'af etch fod yina faes agored o'i linen, a deillion lawer i'w goleuo. Yr oedd y 11ti,A yn adnabyddus i Hi yma er's rhai blynyddau, a chaein ynddo bob amser flasusfwyd o'r fath a
12 January 1894 - Y Llan - Rhyl, Flintshire, Wales